תהליכים לא מודעים בין אנשים וחיות

על נוירוני מראה, הזדהות השלכתית ואמפתיה בין אנשים וחיות ועל אינטר-סובייקטיביות בטיפול בעזרת בעלי חיים ובקשר אדם חיה.

הדרכה בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים

על הייחודיות והמורכבות של הדרכה לתרפיסטים בעזרת בעלי חיים

המערך הטיפולי כישות חיה. מחשבות על עבודה עם ילדים בפינת החי

במציאות של פינת החי פוגש המטופל מרכיבים פעילים, מגיבים ואף יוזמים אינטראקציות, ולא רק נוכחים באופן פסיבי. אנו מציעים כי פינת החי, כמרחב טיפולי, מהווה 'ישות חיה' המקיימת מערכת יחסים מורכבת, אינטרסובייקטיבית, עם המטופל.
אנו סבורים כי המושג 'ישות חיה' ניתן ליישום על כל מערך טיפולי באשר הוא. אנו מציעים לבחון מערכים טיפוליים שונים לפי המידה שבה מרכיביהם יכולים לנקוט עמדה נוכחת, פעילה, או מגיבה ויוזמת, ביחס למטופל. לשיטתנו, מרחבים טיפוליים נבדלים זה מזה במידה שהם מהווים 'ישות חיה' בפני עצמם, עבור המטפל והמטופל כאחד.

...
...

דור רויטמן

פסיכולוג קליני